رقابت نا سالم در بین خریداران کاغذ باطله
رقابت نا سالم در بین خریداران کاغذ باطله گاهی کلمات از بیان رذیلت های اخلاقی بعضی افراد انسان نما قاصر است و تنها می توان با روشنگری در مورد این دسته از افراد ملوث ، جامعه را کمی بیدار و جلوی ضرر و زیان افراد زیادی را گرفت . در هر رسته و شغلی همانطور که افراد سالم و درستکار فعالیت دارند ، افراد نا ...
خرید و فروش کتاب باطله
خرید و فروش کتاب باطله بازیافت کاغذ باطله در عصر کنونی به یکی از روش های محبوب و پربازده در کشورهای مختلف بدل شده است . در اقصی نقاط جهان از این روش برای جلوگیری از هدر رفت کاغذ های باطله استفاده می شود ، حتی اگر محصول ثانویه آن را در کشور خود مصرف نکنند . در کشورهای پیشرفته یا به اصطلاح جهان اول ...
رونق صنعت بازیافت با فروش کاغذ باطله
رونق صنعت بازیافت با فروش کاغذ باطله شرایط امروز کشور و بخصوص صنعت بازیافت کاغذ باطله نوید شرایط آرمانی و مطلوب گذشته را نمی دهد و با توجه به کاهش مصرف کاغذ در تمامی نهاد ها و سازمان هایی که روزگاری منشاء اصلی تولید کاغذ باطله در کشور بودند ، عملا می توان به این نکته رسید که دیر یا زود چرخ حرکت کا ...
معضل خمیرکردن کتاب های مذهبی
معضل خمیرکردن کتاب های مذهبی هر کتابی پس از مدتی استفاده و خوانده شدن بصورت متروک باقی مانده و اصطلاحا باطله می گردد اما بالواقع استفاده از لفظ کتاب باطله دور از شان بعضی از کتبی است که تنها شاید فرسوده شده و نیاز به بازسازی و یا  چاپ مجدد دارند . در کشورما خانه ای را نمی توان یافت که در آ ...