خریدار مجله باطله
خریدار مجله باطله در سالیان نه چندان دور که گستردگی استفاده از اینترنت به میزان امروز نرسیده بود ، پر کردن اوقات فراغت  مردم به شکل دیگری بود . مردم برای خود و فرزندان خود ارزش قائل بودند و سعی می کردند با دادن خوراک فکری خوب باعث رشد و اعتلای  سطح فکری خود و و کودکان خود شوند . روزگا ...
مزایده کاغذ باطله
مزایده کاغذ باطله در ابتدا لازم است توضیحی اجمالی در مورد اینکه اصلا مزایده یعنی چه ؟ و اینکه به چه صورت می باشد برای دوستانی که با این اصطلاح کمی نا آشنا و غریبه هستند بپردازیم. در هر واحد تولیدی اعم از شرکت های دولتی یا خصوصی انواع مواد مصرفی خریداری و برای امورات کارخانه یا شرکت مصرف می شود ، ...