کارتن باطله
کارتن باطله امروزه تولید کارتن ها و استفاده از آن ها برای بسته بندی محصولات مختلف با افزایش بی سابقه ای همراه است. این کارتن ها پس از استفاده، تحت عنوان کاغذ باطله دور ریخته می شوند. به طوری که ضایعات کارتن باطله و کاغذ باطله بخش عمده ای از زباله های شهری را تشکیل می دهند. این دسته از زباله ها پس ...
پوشه کاغذی چیست
پوشه کاغذی  چیست ؟ کاغذ و پوشه تقریبا از یک خانواده هستند ، چون هر دو دارای الیاف سلولزی بوده و تنها تفاوت آن در میزان ضخامت است . پوشه ها که عمدتا از مقوای پشت طوسی ساخته می شوند و گاها دیده می شود برای زیباتر شدن ظاهر پوشه از مقوای ایندر برد و یا پشت سفید هم جهت ساخت پوشه کاغذی استفاده می ...