کارتن باطله
کارتن باطله امروزه تولید کارتن ها و استفاده از آن ها برای بسته بندی محصولات مختلف با افزایش بی سابقه ای همراه است. این کارتن ها پس از استفاده، تحت عنوان کاغذ باطله دور ریخته می شوند. به طوری که ضایعات کارتن باطله و کاغذ باطله بخش عمده ای از زباله های شهری را تشکیل می دهند. این دسته از زباله ها پس ...
پوشه کاغذی چیست
پوشه کاغذی  چیست ؟ کاغذ و پوشه تقریبا از یک خانواده هستند ، چون هر دو دارای الیاف سلولزی بوده و تنها تفاوت آن در میزان ضخامت است . پوشه ها که عمدتا از مقوای پشت طوسی ساخته می شوند و گاها دیده می شود برای زیباتر شدن ظاهر پوشه از مقوای ایندر برد و یا پشت سفید هم جهت ساخت پوشه کاغذی استفاده می ...
حذف قبوض کاغذی و پیامدهای آن
حذف قبوض کاغذی و پیامدهای آن در سالیان نه چندان دور یکی از صحنه هایی که همواره باعث آزرده خاطر شدن دیدگان ساکنان یک ساختمان می شد ، ریختن قبوض کاغذی یا بعبارتی فیش های آب ، برق ، گاز ، تلفن و سایر خدمات شهری و روستایی بود . این معضل معمولا با بی توجهی و سهل انگاری مامورین پخش قبوض صورت می گرفت که ...