درباره کاغذ 24: 

کاغذ 24 بر اساس دو اصل تمامی اهداف خود را ترسیم کرده است و آن دو اصل هم تجربه و نوآوری می باشد .زمانی که به ترکیب سنی مدیران گروه کاغذ 24 توجه شود می توان اختلاف سه دهه را در بین آنها مشاهده نمود که تجربه از نسل های قبلی و نوآوری و ایده های نو هم حاصل تفکر نسل های جدید تر می باشد که برآیند این دو اصل موجبات توفیق گروه کاغذ 24 در بین شما همراهان گرامی شده است .
کاغذ 24 طی مدت سه دهه فعالیت خود تنها به رضایت مشتری فکر کرده و بعد از این موضوع به فکر اهداف خود و گسترش دامنه فعالیت خود بوده است .امروز تجربه سه نسل و اعتماد شما همراهان همیشگی ضامن توفیقات روز افزون گروه کاغذ 24 می باشد .
به امید کشوری آباد و محیط زیستی پاک و سالم .